ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം!
  • banner-page

സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതിയ വികസന ദിശ എന്താണ്?

സ്റ്റേഷനറി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുതിയ വികസന ദിശ എന്താണ്?

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ജനങ്ങളുടെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോടെ, സ്റ്റേഷനറി ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്കായുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചു, ഇത് സ്റ്റേഷനറി ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ ചക്രം ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് സ്റ്റേഷനറി വിതരണക്കാരെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും, ഫലമായി ശക്തമായ വിപണി ആവശ്യകതയും സ്റ്റേഷനറി വ്യവസായത്തിൽ കടുത്ത മത്സരവും ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്തു. പല സ്റ്റേഷനറി നിർമ്മാതാക്കളും പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങളും പുതിയ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വാർത്തകൾ അനുസരിച്ച്, കസ്റ്റമൈസ്ഡ് അഡ്വർടൈസിംഗ് പേനകളുടെ വിൽപ്പന സ്റ്റേഷനറി കമ്പനികളുടെ വിൽപ്പനയുടെ 20% മുതൽ 25% വരെയാണ്. സമ്മാന വ്യവസായത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പെട്ടെന്ന് സ്റ്റേഷനറി വ്യവസായത്തിന്റെ വിപുലീകരണമായി മാറി. പുതിയ ദിശകളും അത്തരം ഒരു വലിയ വിപണിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്റ്റേഷനറി നിർമ്മാതാക്കളെ ആകർഷിച്ചു.

അടുത്ത കാലത്തായി വലുതും ചെറുതുമായ സമ്മാന മേളകളിൽ നിന്ന്, സ്റ്റേഷനറി കമ്പനികളും പരമ്പരാഗത സ്റ്റേഷനറി എക്സിബിഷൻ ചിന്താഗതിയെ തകർക്കുന്നുവെന്നും സമ്മാന പ്രദർശനങ്ങളുമായി അടുത്ത സഹകരണ മാതൃക സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമില്ല. സമ്മാന വിപണി കൂടുതൽ പുതുമയുള്ളതും സവിശേഷവുമായ സവിശേഷതകൾ തേടുന്നു. ഇവിടെ വരുന്ന സ്റ്റേഷനറി ഡിസൈൻ ശൈലികൾ ഈ സ്വഭാവത്തെ ശരിക്കും നിറവേറ്റുന്നു. ജനപ്രിയ ഘടകങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പെട്ടെന്ന് വന്ന് വേഗത്തിൽ പോകുന്നു. അത്തരമൊരു പ്രവണതയിൽ, സ്റ്റേഷനറി വ്യവസായത്തിന് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉയർത്തിക്കാട്ടാമെന്നും ദോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമെന്നും പ്രത്യേകിച്ചും പ്രധാനമാണ്.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഓഗസ്റ്റ് -14-2020